Dotacja dla Gminy Grajewo

aktualizacja: 2018-10-11 12:15:11     nr wiadomości: 37401     przeczytano: 1613     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dotacja dla Gminy Grajewo z Funduszu Sprawiedliwości

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter uprzejmie informuje, iż Gmina Grajewo pozyskała dotację na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pierwszym etapem było złożenie wniosku do Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej przeszedł pozytywną ocenę.

W dniu 9 października 2018 r. w Suwałkach  została podpisana stosowna umowa Nr DFS-II-7211-2136/18 pomiędzy Gminą Grajewo, a Ministrem Sprawiedliwości.

W ramach ww. umowy Gmina Grajewo otrzyma dotację celową w kwocie brutto 47 995,20 zł.

Wkład własny gminy wynosi 1% wartości zadania tj. 484,80 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 48 480,00 zł.

Sprzęt ratowniczy w tym roku trafi do sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grajewo.

W ramach podpisanej umowy przewiduje się zakup następującego sprzętu:

  1. OSP w Białaszewie: automatyczny defibrylator zewnętrzny, bosak dielektryczny.
  2. OSP w Boczkach – Świdrowo: bosak dielektryczny, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, pilarka do drewna.
  3. OSP w Ciemnoszyjach: automatyczny defibrylator zewnętrzny, torba ratownicza PSP R1, latarka akumulatorowa.
  4. OSP w Rudzie: nosze typu deska, szyny typu Kramera, pilarka do drewna, latarki akumulatorowe – 6 szt.
  5. OSP w Toczyłowie: torba ratownicza PSP R1.
  6. OSP w Wierzbowie: szyny typu Kramera, pilarka do drewna, latarki akumulatorowe – 6 szt.

Zadanie, o którym mowa wyżej współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.