Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2018-09-27 18:55:36     nr wiadomości: 37251     przeczytano: 3020     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 wraz z budową zbiornika wodnego z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco-upustowej na rzece Wissie w km 41+629 na działkach o nr ew. 382,122, 564/2, 1055/4, 1055/5 w miejscowości Szczuczyn.

Zakres inwestycji obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - demontaż istniejących ogrodzeń wraz z elementami małej architektury - rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych - rozbiórkę istniejących na działce trybun żelbetowych wraz z murkami oporowymi - rozbiórkę budynku szatni. b) Budowę obiektów kubaturowych i elementów małej architektury: - budynku administracyjno-organizacyjnego - budynku kasy biletowej - trybun częściowo zadaszonych – 2 szt. - trybun odkrytych – 6 szt. - wiaty kominkowej - deszczochronów – 3 szt. c) Wykonanie zjazdów na teren inwestycji: - budowa dwóch zjazdów publicznych z ul. Sportowej - przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Sportowej d) Wykonanie nawierzchni utwardzonych: - ciągów jezdnych i pieszo-jezdnych - parkingów dla samochodów osobowych i autobusów - ciągów pieszych - ścieżek rowerowych - placu pod tereny wystawowe - dwóch placów pod mobilne sceny koncertowe e) Wykonanie placów o nawierzchni czynnej biologicznie: - placu imprez plenerowych - pola namiotowego f) Montaż elementów małej architektury - mobilnej sceny koncertowej – zakup i montaż 1 szt. - koszy na śmieci - 18szt. - toalet kontenerowych typu TOI TOI – 4szt. - ławek - stojaków na rowery - tablic informacyjnych - znaków drogowych - krzesełek na widowniach (odpornych na wandalizm) g) Montaż ogrodzeń systemowych panelowych o wys. 1,4m oraz 2,2m - ogrodzenie wokół pola namiotowego – h=2,2m - ogrodzenia wewnętrzne – h=1,4m - ogrodzenie terenu inwestycji – h=2,2m h) Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej - przyłącza wodociągowego - zewnętrznej doziemnej instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantową - zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do projektowanego szczelnego zbiornika na ścieki o poj. do 10m3 - odwodnienia placu imprez plenerowych (drenażu odwadniającego) - zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i przepompownią, odprowadzającej podczyszczone wody odpadowe z dachów i terenów utwardzonych do rowu melioracyjnego - zewnętrznej doziemnej instalacji elektroenergetycznej w tym (zasilająca, oświetleniowa, nagłośnieniowa, logiczna) i) Roboty elektryczne - zewnętrzne instalacje elektryczne (zasilające, oświetleniowe, kanalizacja kablowa) - Instalacja oświetlenia elektrycznego terenu i wewnątrz obiektów, - Instalacja zasilania gniazd (roboty wewnętrzne), - Instalacja ochrony odgromowej (roboty wewnętrzne)/

Gmina Szczuczyn
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
Tel. 86 273 50 80

 

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.