Sesja Rady Gminy

aktualizacja: 2018-09-24 17:26:00     nr wiadomości: 37207     przeczytano: 1582     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 27 września b.r. /czwartek/ na godzinę 12⁰⁰ XLII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.     

9. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo-Boczki-Świdrowo”.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.