Chciał zadać Polakom 10 pytań

aktualizacja: 2018-07-27 07:01:42     nr wiadomości: 36316     przeczytano: 2859     Ilość komentarzy komentarze: 2

Senat  (głosami PiS) nie wyraził zgody na referendum konsultacyjne ws. zmian w konstytucji. 

Prezydent wnioskując o zarządzenie referendum chciał zadać Polakom 10 pytań

1. Czy jest pani/pan za uchwaleniem nowej konstytucji, czy za uchwaleniem zmian w obowiązującej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., czy też za pozostawieniem konstytucji bez zmian?

2. Czy jest pani/pan za unormowaniem w konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej miliona obywateli oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania?

3. Czy jest pani/pan za systemem prezydenckim, tzn. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez naród prezydenta; czy za systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe; trzeci wariant: czy jest pani/pan za utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

4. Czy jest Pan/Pani za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP w jednomandatowych okręgach wyborczych, wielomandatowych okręgach wyborczych, czy przy połączeniu obu tych metod?

5. Czy jest Pan/Pani za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?

6. Czy jest Pan/Pani za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO z poszanowaniem zasad suwerenności państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP jako nadrzędnego aktu prawnego?

7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?

10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

 

 

 

 

  - https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda

ci co układali pytania - powinni zejść na ziemię i wybrać się na dłuuuuugi urlop. Niech wrócą jesienią i zabiorą się za związywanie poważnych problemów? Pytanie nr 8 mnie rozwaliło! W referendum pytać się o programy socjalne typu 500+. Przyjdzie kolejny rząd będzie miał swój program np. 550+ lub 450+ to już nie! - bo nowa konstytucja zabrania.... masakra
Napisał: Sje2 dodano: 2018-07-27 11:24:02

Jakim prawem ten ktory bez przerwy lamie konstytucje chce ja zmieniac, najpierw powinien przestrzegac obowiazujaco na ktora skladal przysiege w imie boga to jest cyrk z rodem minionej epoki
Napisał: grajewiak dodano: 2018-07-28 05:06:47

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.