Bon na szkolenie - aktualności

aktualizacja: 2018-07-18 14:01:52     nr wiadomości: 36231     przeczytano: 2557     Ilość komentarzy komentarze: 0

W ramach zintegrowanego projektu pn. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Starosta Grajewski podpisał 123 umowy o finansowanie kosztów kształcenia.

W ramach Poddziałania 3.2.1 zawarto 74 umowy studiów podyplomowych, kursów komputerowych (TIK), kursów kompetencji ogólnych oraz kursów językowych. Wśród złożonych 279 ankiet największym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe oraz kursy językowe. W pierwszej kolejności podpisywane są umowy o dofinansowanie z osobami w wieku 50+ lub osobami które posiadają wykształcenie max. średnie. Pozostałe osoby kierowane są na listę rezerwową i będą uwalniane w miarę realizacji powyższych wskaźników, które zakładają próg 80% osób 50+ i z niskim wykształceniem.

Natomiast w ramach Poddziałania 3.2.2 wpłynęło 165 ankiet, umów o dofinansowanie podpisano z 46 uczestnikami. Głównie dofinansowanie dotyczy Kursów umiejętności zawodowych na kierowcę mechanika, w ramach których uczestnik projektu uzyskuje kwalifikacje na 10 różnych uprawnień m.in. prawo jazdy kat. C, C+E, przewóz rzeczy, uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane B lub C, wózki widłowe.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.