Stan bezpieczeństwa i zagrożenia

aktualizacja: 2018-06-27 11:29:38     nr wiadomości: 35678     przeczytano: 1651     Ilość komentarzy komentarze: 0

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

We  wtorek 26 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. członkowie Komisji i zaproszeni goście – żołnierze - przedstawiciele Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, którym  przewodniczyła pani kapitan Rennard Anne. Posiedzenie prowadził Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia omówiono oraz przeanalizowano zagrożenia (w zakresie pożarowym, publicznym, sanitarnym i weterynaryjnym) i aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Z informacji przekazanych przez poszczególnych przedstawicieli służb, inspekcji i straży wynika, iż na terenie naszego powiatu  podejmowane działania profilaktyczne w zakresie ochrony ludzi i mienia, które powodują wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Omówiono również działania kontrolne i profilaktyczne w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego.  W dyskusji zwrócono uwagę na obowiązywanie nowych przepisów dotyczących kąpielisk. Zgodnie z nowymi przepisami miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym i to od Burmistrza czy Wójta będzie zależało w którym miesiącu „kąpielisko” będzie czynne. Nie wiadomo do końca dlaczego ustawodawca wprowadził takie ograniczenie. Po przedstawieniu oceny bezpieczeństwa spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą poglądów.

Na zakończenie posiedzenia Starosta Powiatu Grajewskiego Zygmunt Kruszyński, podziękował wszystkim obecnym za szereg podejmowanych działań i inicjatyw w zakresie ochrony ludności. Podkreślił bardzo dobrą współpracę wszystkich służb i instytucji  w dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Podziękował również gościom obecnym na posiedzeniu Komisji i wręczył pamiątki – artykuły promujące nasz powiat.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.