Powiat Grajewski informuje

aktualizacja: 2018-06-07 19:25:44     nr wiadomości: 35470     przeczytano: 2291     Ilość komentarzy komentarze: 0

Powiat Grajewski informuje, iż realizuje I etap operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”, polegający na opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach realizacji
I etapu operacji Powiat Grajewski zlecił:  

  1. wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej  z przeprowadzonych badań,

  2. opracowanie mapy do celów projektowych wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego,

  3. opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziału działek w ilości 95 szt., w obrębie miejscowości Wierzbowo oraz Boczki -Świdrowo, Gmina Grajewo, wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego i uwierzytelnieniem map podziałów,

oraz zakupił niezbędne kopie mapy ewidencyjnej, wykazy podmiotów oraz wykazy działek ewidencyjnych przyległych do drogi powiatowej nr 1807B położonych na terenie Gminy Grajewo.

Jednocześnie Powiat Grajewski informuje, iż w fazie opracowywania dokumentacji projektowej, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zaistniała kolizja istniejących urządzeń energetycznych z projektowaną rozbudową drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki w miejscowości Wierzbowo gm. Grajewo. Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji, które Powiat Grajewski otrzymał z PGE Dystrybucja S.A. w celu usunięcia występującej kolizji, Powiat Grajewski zlecił Wykonawcy, posiadającemu stosowne uprawnienia, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, zawierającego oddzielną część dotyczącą przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także uzgodnienie dokumentacji projektowej z PGE Dystrybucja S.A., w zakresie przeniesienia kolidujących urządzeń elektroenergetycznych.


Mając na uwadze czas, jaki niezbędny jest na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przedłużono, wcześniej zaplanowany na kwiecień 2018 r., termin realizacji I etapu realizacji operacji do końca listopada 2018 r.

Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Powiat Grajewski ogłosi przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, których zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019 r.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.