Rozbudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2018-06-01 15:55:55     nr wiadomości: 35400     przeczytano: 2356     Ilość komentarzy komentarze: 0

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”

mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Powiat Grajewski informuje, iż zakończył realizację I etapu operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”, polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej. W ramach realizacji I etapu operacji Powiat Grajewski zlecił:  

  1. wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej  z przeprowadzonych badań,

  2. opracowanie mapy do celów projektowych wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego,

  3. opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziału działek w ilości 11 szt., w obrębie miejscowości Pieńczykówek, Gmina Rajgród, wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego
    i uwierzytelnieniem map podziałów

oraz zakupił niezbędne kopie mapy ewidencyjnej, wykazy podmiotów oraz wykazy działek ewidencyjnych przyległych do drogi powiatowej nr 1795B położonych na terenie Gminy Rajgród.

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz stosownych opinii, dokumentację techniczną opracował Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie.

    W dniu 27 kwietnia 2018 r. Powiat Grajewski uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która jako niezaskarżona w terminie 14 dni od daty doręczenia stała się ostateczna dnia 28 maja 2018 r.

30 maja 2018 r. Powiat Grajewski ogłosił przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B
w miejscowości Biebrza”.


 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.