Przebudowa dróg gminnych

aktualizacja: 2018-05-30 08:54:40     nr wiadomości: 35372     przeczytano: 1239     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż w dniu 23 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy, została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin – Łękowo oraz remont drogi gminnej w m. Szymany poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni” z wykonawcą - BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok.

W/w inwestycja obejmie szereg prac związanych z  przebudową dróg gminnych m.in.:

 • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
 • podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna po zagęszczeniu (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
 • potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy jako warstwa konstrukcyjna nawierzchni do wymaganych spadków poprzecznych, (Wojewodzin – Łękowo),
 • potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym, (Wojewodzin – Łękowo),
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, (Szymany),
 • remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów,
 • skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową (Szymany),
 • podwójne utrwalenie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym, (Szymany).
   

Całkowity koszt inwestycji to kwota: 306 342,15 zł ( słownie: trzysta sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa 15/100. Wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 31.08.2018 r.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.