Przeciwdziałanie przemocy

aktualizacja: 2018-03-01 15:54:15     nr wiadomości: 34474     przeczytano: 1019     Ilość komentarzy komentarze: 0
POmoc, a nie PRZEmoc!” to działanie policji skierowane na przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

W dniu 22 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej Boczki - Świdrowo pracownicy policji oraz pracownicy pomocy społecznej spotkali się z osobami starszymi i ich opiekunami.  W ramach tego programu policja przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi  cykliczne spotkania w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Grajewo, ale podejmuje też działania wspólnie z innymi instytucjami. Informuje też o pierwszej „Niebieskiej Karcie” założonej w ramach akcji, po tym jak stwierdzono znęcanie psychiczne członków rodziny nad osobą starszą. 

Pani Weronika Szymanowska, kierownik  GOPS, poinformowała, że problem przemocy wobec osób starszych zauważają też inne instytucje, działania na rzecz seniorów prowadzone wspólnie przez policję, pracowników pomocy społecznej, mają zwiększyć świadomość na temat zjawiska przemocy w rodzinie zarówno wśród jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami. Działania  prowadzone w terenie skierowane są  bezpośrednio do seniorów, a także ich otoczenia.  

Pani Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej w Grajewie przedstawiła założenia programu „poMOC, a nie przeMOC”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych oraz przedstawiła czym jest procedura "Niebieskiej Karty”, słuchacze są zgodni - przemoc w rodzinie to problem, o którym ofiary mówią niechętnie.

Pani Sylwia Gosiewska starszy sierżant Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w ramach programu „Bezpieczny Senior” poinformowała o skali występujących niebezpieczeństw,  technikach i metodach działań oszustów oraz sposoby ich manipulacji, a także jak się ustrzec przed tego typu atakami. „Bezpieczny Senior”  skierowany do osób starszych dotyczy też nadal aktualnego problemu wyłudzeń metodą „Na wnuczka” , „Na policjanta” itp.  

 Po wysłuchaniu  i prezentacji, uczestnicy spotkania wymieniali się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami swoich problemów na które napotykają, a następnie otrzymali wskazówki jak ustrzec się przed oszustami oraz w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji – jak reagować i gdzie szukać pomocy.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie - Pani Anna Maria Świderska Kierownik   przedstawiła zakres pomocy PCPR na rzecz osób starszych, ponadto seniorzy zostali poinformowani o realizowanych programach korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz oferowanych formach wsparcia i bezpłatnych poradach prawnych i psychologicznych.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.