Odbiór drogi w Koszarówce

aktualizacja: 2017-11-16 18:18:59     nr wiadomości: 33516     przeczytano: 1738     Ilość komentarzy komentarze: 2

 9 listopada 2017 r. nastąpił odbiór inwestycji pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „ UNIDROG” Sp. z o. o. jako Lider Konsorcjum wspólnie z  Partnerem  Konsorcjum  - Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska Grajewo.  
   W wyniku przebudowanej drogi uzyskano nawierzchnię asfaltową o długości 2,52 km, ścieżkę rowerową, chodniki, wjazdy z kostki brukowej oraz wjazdy o nawierzchni asfaltowej. Droga została wyposażona w odpowiednie oznakowanie. 
   Całkowity koszt inwestycji: 2 461 398, 01 zł ( słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 01/100) 
   Dofinansowanie ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 63,63 %.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą: 
Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka 
mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej  i bezpieczeństwa  komunikacyjnego na drodze gminnej w miejscowości Koszarówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Przewidywane wyniki operacji:  przebudowa drogi gminnej o długości 2,520 km.

Jak widać w Koszarówce, władze gminy Grajewo pomyślały o ścieżce rowerowej a w mieście wydano 4 miliony na modernizację Wojska Polskiego i jedyna atrakcja to wysepki. Zabrakło inicjatywy aby mimo dużej ilości miejsca wytyczyć ścieżkę rowerową na bardzo szerokim chodniku. W normalnym mieście ścieżka rowerowa to standart. Propagowanie jazdy rowerem to działanie na rzecz ekologii, zdrowia oraz rozładowanie korków na skrzyżowaniach.
Napisał: Janusz dodano: 2017-11-17 09:34:14

Gmina Grajewo wow...brawo...No..3 zdjecie to po lewej widoczny kawałek ulicy tzw miejskiej Ekologicznej...tez brawa dla Gospodarza Grajewa za konsekwencje w działaniu co do tej ulicy.....jak długo jeszcze...a moze byc piękny dojazd do muzeum mleczarstwa i do basenu....
Napisał: kierowca dodano: 2017-11-20 09:44:06

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.