Sprzedaż nieruchomości

aktualizacja: 2017-08-11 09:18:30     nr wiadomości: 32676     przeczytano: 3679     Ilość komentarzy komentarze: 0

Oryginalna treść ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.
1. 1 rodzaj nieruchomości : zabudowana
1. 2 położenie : Grajewo ul. Wyzwolenia
1. 3 oznaczenie ewidencyjne : 
działka o nr geod.1219,1220/2 o powierzchni 0,0655 ha 
1.4 opis : działka nr 1219 ma kształt wieloboku, zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi, działka nr 1220/2 ma kształt zbliżony do trójkąta, niezabudowana położona na terenie o następującym infrastrukturalnym uzbrojeniu gruntu: sieć elektro-energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.
1. 5 przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki są położone na 
terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Oryginalna treść ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo. Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Książęcej, oznaczona w ewidencji gruntów 

 

i budynków jako działka nr 5017 o powierzchni 0,0781 ha 

 

Urząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A,
Tel. tel. (86) 273 0 800
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.