Otwarty konkurs ofert

aktualizacja: 2017-07-11 12:58:23     nr wiadomości: 32431     przeczytano: 2808     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXVI/137/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.


Zarząd Powiatu Grajewskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu GrajewskiegoOGŁOSZENIE - czytaj  (.pdf)

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.