Budownictwo wykończeniowe

aktualizacja: 2017-07-04 21:02:49     nr wiadomości: 32391     przeczytano: 2902     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem następujące prace: *ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku warstwą izolacji termicznej o oporze cieplnym R=4,00m2 x K/W (np. metodą ETICS /BSO/ -„lub równoważna” z warstwą styropianu grubości 14 cm jeśli  (lambda)=0,035W(m x K) – 1058,60m2, *Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku warstwą izolacji termicznej o oporze cieplnym R=4,0m2 x K/W (część powyżej powierzchni gruntu np.: metodą ETICS /BSO/ - „lub równoważna” z warstwą styropianu grubości 14 cm jeśli  (lambda)=0,04W(m x K),; część zagłębiona w w gruncie:przyklejenie styropianu ekstradowanego lub innego odpornego na oddziaływanie wody- 80,71m2, *ocieplenie stropu nad wnęką przy wejściu głównym do budynku warstwą izolacji termicznej o oporze cieplnym R=6,00m2x K/W (np. metodą ETICS /BSO/ - „lub równoważna” z warstwą styropianu grubości 18cm jeśli  (lambda)=0,030W(m x K) – 8,87m2, *ocieplenie stropodachu warstwą izolacji termicznej o oporze cieplnym R=5,95m2 x K/W (np. wełną mineralną grubości 25cm) jeśli  (lambda)=0,042W(m x K)- 563,57m2, *wymianę drzwi zewnętrznych budynku na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,30 W(m2K) – 9,50m2, *wykonanie modernizacji instalacji c.o. obejmującą: usunięcie starej instalacji c.o. w budynku oraz grzejników (70 szt.) i zastąpienie jej nową pompową instalacją c.o., montaż zaworów termostatycznych, montaż automatycznych odpowietrzników na końcach pionu c.o., montaż pod pionami c.o. zaworów odcinających, *remont istniejących kominów ponad połacią dachową- 1,64m3, *wymiana pokrycia dachowego – 653,68m2 *demontaż i montaż instalacji odgromowej- 1kpl. 

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 862 723 000, 
Fax. 862 723 000
E-mail uggrajewo@onet.pl, 
WWW bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1916b162-b282-41fa-9d11-b87b5b172321

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.