Odbiór odpadów komunalnych

aktualizacja: 2017-05-30 20:54:17     nr wiadomości: 31990     przeczytano: 2591     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych właścicielom nieruchomości zamieszkałych zapewnia Wykonawca.

1) Zabudowa wielorodzinna

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu - 3 razy w tygodniu w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.00 - 20.00 (z zastrzeżeniem zwiększenia częstotliwości wywozu w okresie świąt - w ilości dostosowanej do potrzeb).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena ofertowa 60,00 
Wyposażenie pojazdów w wideorejestratory 5,00 
Termin płatności faktur 10,00 
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 10,00 
Klauzula społeczna 15,00

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka
Tel. 86 273 0 800

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.