Budowa drogi rowerowej

aktualizacja: 2017-04-13 10:19:35     nr wiadomości: 31490     przeczytano: 2596     Ilość komentarzy komentarze: 0

Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w miejscowości Koszarówka
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Gmina Grajewo
19200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 862 723 000

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 65 o długości ok 0,81 km w miejscowości Koszarówka obejmujące między innymi: - roboty przygotowawcze w tym: karczowanie pni i krzaków, roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, obrzeży betonowych, chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm, betonu, podbudowy z kruszywa łamanego, zdjęcie tarcz znaków drogowych, - roboty ziemne, - podbudowę, - nawierzchnię asfaltową, - roboty wykończeniowe (m. innymi uzupełnienie poboczy pospółką, plantowanie ręczne skarp, umocnienie dna rowów i ścieków płytami ażurowymi, humusowanie i obsianie trawą) , - oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - elementy ulic (obrzeża betonowe, chodnik z płyt betonowych 50x50x7 oraz z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm. Orientacyjne zestawienie powierzchni wynosi: Długość budowanej drogi rowerowej- 0,810 km Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubości 5cm (na zjazdach) i 7cm (na skrzyżowaniu) po zagęszczeniu – 195,52 m2 Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej AC 11 S grubości 5 cm po zagęszczeniu – 1655,10 m2

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.