Nieodpłatna pomoc prawna

aktualizacja: 2017-04-12 12:19:23     nr wiadomości: 31479     przeczytano: 1419     Ilość komentarzy komentarze: 0

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255), na terenie powiatu grajewskiego z dniem 2 stycznia 2017 r. uruchomiono dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 punkt w Grajewie zlokalizowany w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B.

 punkt w Szczuczynie zlokalizowany w Urzędzie Miasta.


Punkty są czynne w każdy dzień tygodnia (za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 -16.00 i w piątki w godz. 8.00 - 12.00 (w punkcie w Grajewie).

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki określone w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocienienależnie pobranego świadczenia, lub

 która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 

 która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat,

 która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 kobietom w ciąży.

W I kwartale 2017r. adwokaci i radcowie prawni udzielili łącznie 112 osobom porad prawnych, w tym w punkcie w Grajewie – 81 osobom, a w punkcie w Szczuczynie 31 osobom.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.