Budowa nawierzchni jezdni

aktualizacja: 2017-03-23 08:30:52     nr wiadomości: 31249     przeczytano: 2202     Ilość komentarzy komentarze: 0

Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót:
1) roboty drogowe w części ul. Grzybowej na odcinku od km 0+067 do km 0+208,79 polegające na:
a) wykonaniu nawierzchni drogowej
- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, 
- humusowanie z obsianiem skarp,
b) wykonaniu chodników i zjazdów
- ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm,
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
c) wykonaniu przykanalików i wpustów z osadnikiem
d) oznakowanie drogowe pionowe
2) roboty drogowe w części ul. Przekopka na odcinku od km 0+061 do km 0+172 polegające na:
a) wykonaniu nawierzchni drogowej
- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, 
b) wykonaniu zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, 
c) wykonaniu przykanalików i wpustów z osadnikiem
d) karczowanie pnia pozostałego po wcześniejszej wycince, wycięcie krzewów oraz przebudowa ogrodzenia z siatki stalowej

Burmistrz Miasta Grajewo
19200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. 86 273 0 800

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.