Budowa nawierzchni chodników

aktualizacja: 2017-03-21 21:11:01     nr wiadomości: 31230     przeczytano: 2122     Ilość komentarzy komentarze: 0

Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna i os. Huta w Grajewie
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna i os. Huta w Grajewie”.
polega na wykonaniu n/w elementów robót:
1) roboty drogowe w części ul. Gen. J. Dąbrowskiego -chodnik i wjazdy po lewej stronie ulicy na odcinku od ul. Szkolnej do wjazdu posesji Nr 14,
chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.10cm i warstwie odcinającej z pospółki gr.10 cm,
wjazdy na posesje z czerwonej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15cm i warstwie odcinającej z pospółki gr.10 cm,
2) roboty drogowe w części ul. Wyzwolenia -chodnik i wjazdy po lewej stronie ulicy na odcinku od ul. Dwornej do ul.23-go Stycznia; 
chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.10cm i warstwie odcinającej z pospółki gr.10 cm,
wjazdy na posesje z czerwonej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15cm i warstwie odcinającej z pospółki gr.10 cm,
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-- -Informacje dotyczące ofert częściowych

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.