Rozbudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2017-03-18 07:04:23     nr wiadomości: 31203     przeczytano: 2217     Ilość komentarzy komentarze: 0

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze” w km 0+900 – 3+020. W ramach przebudowy planuje się wykonać przebudowę nawierzchni, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla zakładanej kategorii ruchu. Przedmiot zadania obejmuje:
a)roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, brukowca, rozebranie słupków do znaków drogowych, zdjęcie tarcz znaków drogowych, karczowanie krzaków i podszycia, 
b)roboty ziemne: wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 1 km przy wykonywaniu rowów na drodze pow. nr 1835 B,wykonywanie nasypów mechanicznie z piasku wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu pod projektowany chodnik,

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.