Budowa drogi rowerowej

aktualizacja: 2017-03-14 21:57:21     nr wiadomości: 31161     przeczytano: 2224     Ilość komentarzy komentarze: 0

Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w miejscowości Koszarówka.
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 65 o długości ok 0,81 km w miejscowości Koszarówka obejmujące między innymi:
- roboty przygotowawcze w tym: karczowanie pni i krzaków, roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, obrzeży betonowych, chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm, betonu,podbudowy z kruszywa łamanego, zdjęcie tarcz znaków drogowych, 
- roboty ziemne,
- podbudowę,
- nawierzchnię asfaltową,
- roboty wykończeniowe (m. innymi uzupełnienie poboczy pospółką, plantowanie ręczne skarp,umocnienie dna rowów i ścieków płytami ażurowymi, humusowanie i obsianie trawą) ,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic (obrzeża betonowe, chodnik z płyt betonowych 50x50x7 oraz z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm.
Orientacyjne zestawienie powierzchni wynosi:
Długość budowanej drogi rowerowej- 0,810 km
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubości 5cm (na zjazdach) i 7cm (na skrzyżowaniu) po zagęszczeniu – 195,52 m2
Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej AC 11 S grubości 5 cm po zagęszczeniu – 1655,10 m2

 

 

Gmina Grajewo
19200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 862 723 000
Fax. 862 723 000
E-mail pjastrzebski@uggrajewo.pl
WWW www.gminagrajewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.