Przebudowa budynku remizy

aktualizacja: 2017-03-07 21:01:29     nr wiadomości: 31076     przeczytano: 2488     Ilość komentarzy komentarze: 0

przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi / Gmina Rajgród

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i docieplenie budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi. W zakres zamówienia wchodzi docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej podłogi wraz z warstwą ocieplenia i ułożeniem warstw wykończeniowych, docieplenie stropodachu, prace konstrukcyjne dachu, wymiana pokrycia i izolacja dachu, wykonanie ścianek działowych i wykończenie pomieszczeń, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (od zbiornika bezodpływowego do pionu K1), wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż elektrycznych przepływowych podgrzewaczy do wody, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji i instalacji odgromowej, wykonanie instalacji c.o., montaż grzejników oraz dostawa i montaż kotła c.o. Ww. prace budowlane dotyczą „starej” części budynku oznaczonej na rys. A1 projektu budowlanego jako ETAP II. Ponadto, w zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie elewacji z dociepleniem ścian nowego garażu i łącznika dobudowanego do „starego” budynku remizy oraz wykonanie instalacji c.o. ww. garażu, zgodnie z projektem budowlanym – ETAP I. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany ogrodzenia działki i bram wjazdowych oraz przeniesienia masztu antenowego z dachu budynku na teren działki.

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy oraz załączniki nr 8 – 11 do SIWZ, przy czym, przedmiary stanowią dokumenty pomocnicze do wyceny oferty.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-- 45261210--Informacje dotyczące ofert częściowych

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.