Rozmowa z dyr. Z. Choynowską

aktualizacja: 2015-03-17 20:55:41     nr wiadomości: 24485     przeczytano: 4684     Ilość komentarzy komentarze: 0

Z dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie Zdzisławą Choynowską rozmawiała Ewa Święcińska

 

Jak ocenia Pani działalność szkoły w minionym roku?
Zanim przejdę do udzielania odpowiedzi, chcę podziękować za propozycję wywiadu ze mną jako dyrektorem Zespołu Szkół w Wojewodzinie, bo odbieram to jako dowód  uznania dla pracy naszego Zespołu. 
    Uprzedzam, że to może być wywiad – rzeka, bo ja o swojej szkole mogę mówić bez końca. Pracę szkoły w minionym roku oceniam bardzo wysoko we wszystkich obszarach jej funkcjonowania; w czerwcu 2014 r. zakończona została termomodernizacja budynku szkoły, co znacząco podniosło ciepłotę wewnątrz i poprawiło wygląd zewnętrzny. To był wspaniały gest organu prowadzącego i myślę, że mogła mieć na to wpływ wizyta pana Starosty w szkole dwa lata temu podczas fali 20 – stopniowych mrozów, kiedy temperatura w niektórych klasach sięgała najwyżej 9°C. Teraz starsi uczniowie często w kontekście wspomnień w swoich wypowiedziach dodają : „ no i nareszcie jest ciepło”. Warunki pracy w szkole są bardzo ważne, nie tylko te socjalne. Bardzo cieszy mnie to, że nauczyciele zgłaszają potrzeby w zakresie środków dydaktycznych; uważam, że jakość nauczania bardzo wzrosła; już prawie każda pracownia wyposażona jest w środki multimedialne, których obecność nie jest rewelacją – najważniejsze, żeby nauczyciele chcieli, umieli z nich korzystać. Nauczyciele korzystają z e –podręczników, ze specjalistycznych programów w nauczaniu zawodowym – dla mnie jako dyrektora jest to najważniejsze. Przekłada się to na wyniki nauczania, które są bardzo wysokie, ale o tym później.
W minionym roku, używając sportowego porównania "rzutem na taśmę" został wykonany generalny remont boiska szkolnego. I tu znowu ukłon dla organu prowadzącego – bardzo ucieszyli się moi uczniowie, bo przecież Wojewodzin „sportem stoi”. W rywalizacji sportowej wśród szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu w ubiegłym roku kolejny raz zajęliśmy I miejsce. Bardzo mnie cieszą te sukcesy.

 Jakie są plany na rok szkolny 2015/2016?    
Planowanie to znacząca część pracy dyrektora. Głowę mam pełną pomysłów, ale wiadomo, że do urzeczywistnienia wielu z nich potrzebne są pieniądze. Trzeba mieć na uwadze to, że budynki są eksploatowane już 50 lat, prowadzone są remonty pomieszczeń wewnątrz szkoły zarówno pracownie jak i  korytarze, toalety.  Mnie cieszy każdy odnowiony kąt i zadowolenie okazywane przez uczniów. W ub. roku wyremontowaliśmy toaletę męską na parterze i fajnie było usłyszeć, jak uczeń wychodzący z niej mówi: „no wreszcie XXI wiek”.(śmiech) W następnym roku chcę wyremontować pomieszczenie z kabinami prysznicowymi w internacie - zdecydowanie z ub. wieku (śmiech) oraz korytarz szkolny na II piętrze. Myślę też o zagospodarowaniu nieużywanej części internatu.

W tym roku otrzymanie świadectwa dojrzałości przez maturzystę będzie wiązało się z wybraniem jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Również od 2015 roku nie trzeba będzie przygotowywać prezentacji na egzamin ustny z języka polskiego. Jak ocenia Pani zmiany w egzaminie maturalnym w bieżącym roku?
Zmiany w egzaminie maturalnym w tym roku szkolnym dotknęły uczniów liceum, moi uczniowie zdają ostatni raz wg starej formuły. Pisanie egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie jest nowością. Przecież i teraz uczniowie przystępują do takich egzaminów. Różnica polega na tym, że do tej pory robili to, bo chcieli, a teraz – bo będą musieli. W każdy razie – nie jest to zmiana drastyczna. A co najważniejsze -  nie wpłynie na to, czy uczeń otrzyma świadectwo dojrzałości. Ja cieszę się z tej drugiej zmiany- wycofanie prezentacji i wprowadzenie pytań z zakresu treści programowych z języka polskiego jest dobrym posunięciem. Będzie sprawdzać faktyczną wiedzę i umiejętności ucznia, który losowo otrzyma pytania i w ciągu kilku minut będzie musiał przygotować płynną odpowiedź. To będzie również sprawdzian umiejętności walki ze stresem. Bo jakoś tak,  z perspektywy wielu już lat, widzę że jesteśmy skłonni do ujmowania naszym pociechom obowiązków związanych z nauką, a dorosłe życie jest pełne sytuacji stresowych i szkoła, m.in. powinna i do nich ucznia przygotować. Nowa formuła egzaminu ustnego z j. polskiego  będzie właśnie  tego przygotowania sprawdzianem. Prezentacja w swoim założeniu, może i była ciekawą formą sprawdzającą kreatywność ucznia, ale została przez uczniów wypaczona. Nie będę mówić jak – ciekawych odsyłam do samych uczniów. (śmiech)


1 września 2015 r. będzie obchodzić Pani 5-lecie pracy zawodowej na stanowisku dyrektora szkoły w Wojewodzinie. Czy z tej okazji przewiduje Pani program artystyczny podsumowujący to wydarzenie? 
A to pytanie zadała Pani zdecydowanie za wcześnie!(śmiech) Tak się składa, że długość kadencji dyrektora szkoły to właśnie 5 lat – moja kadencja kończy się 31 sierpnia 2015 r. Możliwe są dwie sytuacje: przedłużenie pełnienia funkcji dyrektora temu, kto aktualnie ją sprawuje, lub ogłoszenie konkursu, a zdecyduje o tym organ prowadzący zapewne już niebawem.


Po raz kolejny Technikum w Wojewodzinie jest najlepsze wśród techników powiatu grajewskiego. W województwie podlaskim zajęło 13 miejsce. Co Pani zdaniem przekłada się na tak wysoką notę?
 Jak Pani zauważyła, a ja chcę to szczególnie podkreślić, jesteśmy najlepsi po raz kolejny wśród techników w powiecie oraz mieścimy się w czołówce w skali województwa. Na taką wysoką pozycję wpływa bardzo dobra zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych.  Zawdzięczamy to przede wszystkim wysokim umiejętnościom zawodowym nauczycieli. Mam tu na myśli bardzo szeroki wachlarz kompetencji; zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących jak i przedmiotów zawodowych:
 - wszyscy doskonalą swoje umiejętności merytoryczne: szkolenia, warsztaty, konferencje, projekty to prawie bez przesady immanentna cecha nauczycieli Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
- wszyscy stosują szeroki wachlarz oddziaływań wychowawczych mających na celu zmotywowanie uczniów do nauki –potwierdzone sukcesy są liczne,
- wszyscy nauczyciele przygotowujący do egzaminów organizują dla uczniów dodatkowe zajęcia.
Oczywiście, bez uczniów i ich pracy  nie byłoby tego sukcesu. Kiedy dwa lata temu zajęliśmy I miejsce w powiecie, zebrałam wszystkich aktualnych abiturientów i informując ich o pozycji w rankingu podeszłam ich ambicjonalnie: Ciekawe, Moi Drodzy, czy wam uda się tę pozycję podtrzymać? Uważałam, że był to akcent wychowawczy bardzo mobilizujący, bo w odpowiedzi usłyszałam, że oni na pewno nie są gorsi i „jeszcze nam pokażą na co ich stać”.

Niedawno w ofercie edukacyjnej pojawiły się dwa nowe kierunki kształcenia. Technik weterynarii oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Czy  w  najbliższym czasie Zespół Szkół będzie dążył do utworzenia nowej oferty ?
Nie, w najbliższym czasie nie planujemy nic nowego. Skupiamy się na tych zawodach, które już mamy w ofercie i szczególnie zależy nam na rozpoczęciu nauczania w zawodach ostatnio wprowadzonych. W ubiegłym roku nie dokonaliśmy na nie naboru, choć wydawało się, że z chętnych uczniów nie będzie brakowało. Technik weterynarz to zawód, który wszyscy znamy, a technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód nowy, ale już obecny w środowisku nawet na poziomie gospodarstwa domowego. Poszukiwani są fachowcy do montażu urządzeń na bazie odnawialnych źródeł energii. 
Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie przygotowującą do pracy w zawodach: technik budownictwa, hotelarstwa. Nasi uczniowie i w tych, i w pozostałych zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik uczą się w świetnie wyposażonych pracowniach i to jest najważniejsze. W sytuacji niżu demograficznego decyzję o tworzeniu nowych kierunków należy podejmować po gruntownej analizie różnych czynników.


Młodzież mieszkająca w internacie ma możliwość uczestniczenia w wielu  zajęciach. Czy powiat grajewski zapewnia wystarczające fundusze na rozwój  młodzieży?
Młodzież mieszkająca w internacie rzeczywiście ma możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach. Dzieje się to w ramach pracy wychowawców pracujących w internacie oraz nauczycieli również pracujących w internacie. Druga część pytania jest zbyt ogólna, bo nie wiem czy słysząc takie wyrażenie- rozwój młodzieży- mamy to samo na myśli. Z perspektywy swoich pięciu lat bardzo pozytywnie oceniam politykę oświatową Powiatu Grajewskiego. We wszystkich szkołach powiatu w mijającym pięcioleciu miało miejsce wiele pozytywnych działań właśnie z inicjatywy starostwa. Szansę na pełniejszy rozwój młodzieży widzę w funduszach unijnych. W nowym rozdaniu nasi uczniowie mogą z nich bardzo skorzystać.

Jako dyrektor szkoły na jakich inwestycjach szkolnych zamierza Pani się skupić? 
Przypominam, że moja kadencja się kończy, ale jak już wcześniej powiedziałam, głowę mam pełną pomysłów takich realnych i z pogranicza fantazji. Na pewno zabiegałabym bardzo o przeprowadzenie termomodernizacji budynku internatu. Istniejąca w nim sieć c.o. stwarza już wiele problemów, budynek jest niedogrzany, mieszkająca tam młodzież wie, co znaczy zwrot „hartuj się”.  A moje marzenie (te z pogranicza fantazji) jest takie: Moi uczniowie mieszkający w Grajewie jadą do szkoły w piękny majowy poranek rowerami, korzystając ze ścieżki rowerowej, która teraz kończy się kilka metrów za rondem, ale ja widzę tę ścieżkę i tych moich uczniów, jadących bezpiecznie te 4 kilometry z Grajewa do Wojewodzina. (westchnienie). No cóż, marzenia też czasem się spełniają! Wiem, co mówię, bo rozpoczynając swoje dyrektorowanie nie marzyłam o sukcesach, które się dokonały w tym czasie. I tym pozytywnym akcentem zakończmy naszą rozmowę.  

 

Z dyrektorem Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, nauczycielem dyplomowanym mgr Zdzisławą Choynowską rozmawiała Ewa Święcińska.

Dziękujemy za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi i poświęcony czas.

Portal e-Grajewo.pl 

Polecamy http://zs.wojewodzin.pl/

(komentarze wyłączone)
 

wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.e-Grajewo.pl 

 

  - http://zs.wojewodzin.pl/
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.