Wieści z ZSM nr 3

aktualizacja: 2012-11-21 07:48:01     nr wiadomości: 18697     przeczytano: 4989     Ilość komentarzy komentarze: 0
Od  listopada w Zespole Szkół Miejskich nr 3 rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie” - finansowanego ze środków POKL.

Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie edukacja wobec wszystkich uczniów, wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów na zajęciach wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły. Minimalistyczne podejście uczniów do wyników nauczania, brak motywacji, aspiracji, negatywne nastawienie do kariery szkolnej ma wpływ na ich wyniki. Jest jednak jeszcze jedna grupa uczniów są dzieci uzdolnione artystycznie i wiedzowo. Zaistniała zatem konieczność  zorganizowania odpowiednich zajęć,  aby praca uczniów dała oczekiwane efekty, aby osiągnęli oni możliwie wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty i na świadectwach szkolnych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci zdolnych, jak również dla tych, którzy mają kłopoty z nauką.

Uczniowie mogą korzystać z następujących zajęć: koła przyrodniczego, języka polskiego, języka angielskiego, z matematyki, plastycznego, teatralno – recytatorskiego, tanecznego; zajęć wyrównujących braki z języka niemieckiego, informatyki, języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody.
Zorganizowano również dodatkowe zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysortografią, logopedyczne, a także zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenia z poradni- muzykoterapię, rekreację przez ruch. Niezwykle ciekawie zapowiada się szereg spotkań związanych z tzw. kreowaniem osobowości dla dzieci wycofanych, zamkniętych w sobie a także tych, którzy mają nadmiar energii.

Ogółem projekt obejmie 219 uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół Miejskich nr 3.Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.