Marszałek podsumował rok

Podsumowanie roku 2012 oraz plany na nadchodzący 2013 rok były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem marszałka Jarosława Dworzańskiego, niemal całego zarządu: wicemarszałków Walentego Koryckiego i Mieczysława Baszko, członka zarządu Jacka Piorunka oraz skarbnika Henryka Gryko.

- Koniec roku sprzyja refleksjom, sprzyja dokonywaniu pewnych ocen, co nam się w nim udało zrobić, czego nie dokonaliśmy, skłania też do planów, co możemy zrobić w roku następnym - powiedział marszałek Jarosław Dworzański, dodając, że rok 2013 zamyka formalnie perspektywę finansową 2007-2013 - Prace przy wdrażaniu wszystkich projektów unijnych idą dobrze i nie ma takiego zagrożenia, byśmy tych środków nie wykorzystali - zapewniał marszałek.

Zdaniem marszałka Jarosława Dworzańskiego najbardziej spektakularnym wydarzeniem mijającego roku było zakończenie budowy i oddanie do użytku gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.
- Obiekt ten w pełnym już blasku przyjmuje gości i jest jedną z najbardziej interesujących placówek kultury w kraju - dodał marszałek.
Z ważnych przedsięwzięć, które będą kontynuowane w następnym roku, marszałek wymienił prace nad strategią województwa oraz negocjacje nad przyszłą unijną perspektywą finansową. Jako województwo przejęliśmy przewodnictwo nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli oraz przewodniczenie Konwentowi Marszałków (w 2013 odbędą się 3 posiedzenia Konwentu Marszałków w naszym województwie).

Marszałek wspomniał również o intensywnej budowie dróg w roku 2012 i 2013 m.in. Białystok – Kleosin, Malinówka – Zielona Kamedulskie, Nowogród – granica województwa, Most w Bokinach, Krasnopol – Sejny, Hajnówka – Jelonka
- W sumie przebudowujemy 201 km dróg wojewódzkich. Do tego dochodzą budowy ulic w głównych miastach, m.in. ul. Świętokrzyska i Waszyngtona w Białymstoku. W 2013 roku, po czasochłonnych przygotowaniach, rozpocznie się realizacja programu Szerokopasmowego Internetu. Pierwsze 6 km kanału pod światłowód zostało wybudowane w okolicach Hajnówki. W 2013 roku ruszy budowa ścieżek rowerowych Polski Wschodniej. Będą kontynuowane kosztowne, ale niezbędne inwestycje szpitalne: w BCO, szpitalach wojewódzkich i w Choroszczy. Ruszy rozbudowa Szelmentu – za ponad 10 mln zł powstanie park wspinaczkowy i wyciąg nart wodnych. Prawdopodobnie rok 2013 poświęcimy też przygotowaniom do budowy lotniska regionalnego – po raporcie o oddziaływaniu na środowisko podejmiemy decyzję o lokalizacji oraz dalsze starania w kierunku pozwolenia na budowę i zapewnienia źródeł finansowania w nowej perspektywie 2014-2020. - wymienił marszałek Dworzański.

Poszczególni członkowie zarządu podsumowali działalność podległych im departamentów oraz dokonania w poszczególnych dziedzinach.
Wicemarszałek Walenty Korycki przedstawił wynik prac nad modernizacją infrastruktury transportowej województwa, zbudowane i planowane budowy odcinków dróg. Wicemarszałek Mieczysław Baszko dokonania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i programu operacyjnego Ryby. Jacek Piorunek podkreślił, że 2012 rok był ostatnim rokiem budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych-Orlik. W całym kraju w ciągu 4 lat powstało ich 2200, w województwie podlaskim - 76. Zapowiedział również kontynuowanie w następnym roku trzech duzych projektów unijnych, rozpoczetych już w tym roku - sieci szerokopasmowej, projektu e-zdrowie i e-administracja.

Podsumowanie roku 2012 i plany na przyszłośćRegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
(stan na 17 grudnia 2012 roku)


Liczba podpisanych umów: 122

Wartość podpisanych umów: 690,3 mln zł

Dofinansowanie: 412,6 mln zł

Wartość środków wypłaconych beneficjentom: 253,4 mln zł

W 2012 roku zorganizowano aż 12 konkursów (jeszcze jeden zostanie ogłoszony w tym miesiącu) na dofinansowanie m.in. inwestycji w przedsiębiorstwach, tereny inwestycyjne, działalność badawczo-rozwojową w firmach, odnawialne źródła energii.

Należy zwrócić uwagę na to, że jakość składanych wniosków z konkursu na konkurs jest coraz lepsza. To oznacza, że podlaskie firmy czy samorządy znacznie lepiej radzą sobie z pozyskiwaniem dotacji, co jest bardzo ważne w kontekście kolejnej perspektywy 2014-2020. Warto też podkreślić, że ważniejsza od ilości wydanych pieniędzy, jest jakość inwestycji, które mają służyć przede wszystkim rozwojowi naszego regionu.

W mijającym roku zrealizowano m.in.:
- inwestycje w firmach (86 projektów – wartość: 210 mln zł, dofinansowanie: 75 mln zł), dzięki którym powstało ok. 500 miejsc pracy,
- inwestycje w infrastrukturę (np. przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Nowosady-Hajnówka i Zwodzieckie-Nowosady - wartość: 28 mln zł, dofinansowanie: 25 mln zł, przebudowa ulic w centrum Białegostoku – etap I – wartość: 61,2 mln zł, dofinansowanie: 35,7 mln zł, przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Piątnica Poduchowna-Jedwabne – wartość: 32,9 mln zł, dofinansowanie: 32,3 mln zł, dokończenie budowy stacji wodociągowej w Bielsku Podlaskim – wartość: 10,3 mln zł, dofinansowanie: 5 mln zł),
- inwestycje w odnawialne źródła energii (np. projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, polegający na budowie minielektrowni, wykorzystującej energię słoneczną i siłę wiatru – wartość: 822,8 tys. zł, dofinansowanie: 617 tys. zł),
- inwestycje w edukację (np. remont i przebudowa Centrum Dydaktyki Stomatologicznej UMB – wartość: 6,8 mln zł, dofinansowanie: 5,5 mln zł),
- inwestycje w opiekę zdrowotną (np. remont i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt Białostockiego Centrum Onkologii – wartość: 8,4 mln zł, dofinansowanie: 6,7 mln zł).

Plany na przyszłość:
W 2013 roku będziemy finalizować realizację RPOWP (program musi zostać rozliczony do końca 2015 roku). Departament Zarządzania RPO intensywnie pracuje też nad nowym, dwufunduszowym programem regionalnym dla województwa podlaskiego, który będzie realizowany w latach 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, negocjacje programów z Komisją Europejską mają zakończyć do końca przyszłego roku.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

1. Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej – projekt o wartości ogólnej 65 471 765,03 zł, w tym 53 679 989,65 zł dofinansowania UE

Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się 30 listopada 2012 roku przy udziale premiera Donalda Tuska oraz minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej.
W ramach projektu powstał nowoczesny budynek, z elewacją inspirowaną motywami tradycyjnych podlaskich wycinanek. W CNK siedzibę znalazły: Biblioteka Główna PB; Studium Języków Obcych wraz z zespołem sal multimedialnych, Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Naukowe Centrum Badawczo – Rozwojowe, które umożliwia realizację zajęć dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne formy przekazu.

2. Budowa i uruchomienie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach – projekt o wartości 66 733 999,99 zł, z czego 41 845 500 zł to środki Unii Europejskiej

Uroczystość oddania do użytku całego kompleksu odbyła się 13 grudnia 2012 roku. W skład parku wchodzą: budynek Inkubatora Technologicznego z pomieszczeniami biurowymi, budynek laboratoryjny, hala procesów technologiczno-logistycznych oraz gmach Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji.
Sam inkubator jest już zagospodarowany przez firmy w 70 proc., jednostka nawiązała też współpracę z uczelniami m.in. z Warszawy, Olsztyna i Lublina. Otwarciu towarzyszyła także konferencja "Mechanizm stymulacji rozwoju przedsiębiorczości województwa podlaskiego", poświęcona m.in. klastrom.

3. Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej – projekt o wartości 15 403 004,61 zł, w tym 10 885 260 zł dofinansowania UE

Uroczyste otwarcie parku miało miejsce 19 października 2012 r. Dofinansowanie unijne pozwoliło na zagospodarowanie terenu parku i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę techniczną. Wyburzono budynki po byłej fabryce, które były zdewastowane i nie nadawały się do remontu. Uporządkowano teren i uzbrojono tereny inwestycyjne. Wybudowano
i zmodernizowano drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz parkingi na terenie parku. Powstało blisko 3 km nowych dróg, a ponad 8 km wyremontowano. Ponadto stworzono sieć kanalizacyjną, działki inwestycyjne podłączono też do sieci wodociągowej oraz elektrycznej.
Dla Czarnej Białostockiej utworzenie Podlaskiego Parku Przemysłowego oznacza między innymi nowe miejsca pracy. Może ją zdobyć kilkaset osób. Kolejne etaty będą tworzyć firmy, które zainwestują na terenie parku. Gmina przygotowała dla przedsiębiorców atrakcyjne zachęty inwestycyjne w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości, a nowi inwestorzy na miejscu zastaną wydzielone i w pełni uzbrojone tereny. Podlaski Park Przemysłowy gotowy jest na przyjęcie od 4 do 6 firm.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku -
II etap, stan wykończeniowy – projekt o wartości 180,2 mln zł, dofinansowany kwotą 100,62 mln zł

W wyniku realizacji projektu powstało Europejskie Centrum Sztuki - kulturalna "Brama Wschodu". Obiekt Opery i Filharmonii Podlaskiej ma charakter wielofunkcyjny. Będą w nim prezentowane wszystkie gatunki dzieł scenicznych i koncertowych.
Gmach Opery jest wkomponowany w istniejące naturalne ukształtowanie terenu. Jest to niepowtarzalne połączenie szkła, kamienia, betonu i stali. Foyer zaprojektowano w sposób umożliwiający jego funkcjonowanie jako całodziennej przestrzeni wydarzeń artystycznych – galerii sztuki. Amfiteatr przylega bezpośrednio do gmachu Opery. Jego widownia obejmuje 650 miejsc. Nowy obiekt spełnia warunki do organizacji międzynarodowych, interdyscyplinarnych festiwali artystycznych. Koncepcja projektu dotyczy również funkcji wystawienniczej, tj. prezentacji dzieł sztuki. Sale zostały kompleksowo zaopatrzone
w nowoczesną instalację multimedialną. Europejskie Centrum Sztuki – Opera i Filharmonia Podlaska poprzez swoją działalność pozytywnie wpłynie na współpracę przygraniczną
z państwami sąsiadującymi na wschodzie z Polską. Projekt wzbogaci ofertę turystyczną miasta oraz zachęci turystów i mieszkańców do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok – projekt o wartości 896,59 mln zł, z czego 528,75 mln zł stanowiło dofinansowanie UE

Oddanie drogi do użytku nastąpiło 12 września 2012 roku. Na odcinku Jeżewo-Białystok kierowcy mają już do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Obok jezdni głównej, ruch odbywa się także na drogach serwisowych i drodze autobusowej. To zaś istotnie poprawia bezpieczeństwo podróżujących, ponieważ umożliwia bezpieczne wyprzedzanie, ogranicza do minimum możliwość zderzenia czołowego, poprawia płynność ruchu oraz eliminuje z drogi głównej ruch pojazdów rolniczych, rowerów i pieszych.

3. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego
w Białymstoku – projekt o wartości 14,55 mln zł, dofinansowany kwotą 11,95 mln zł

Wyremontowaną placówkę 4 czerwca 2012r. uroczyście otworzył Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. W wyniku prac remontowych powierzchnia szkoły wzrosła o ok. 4 tys. m2. - do prawie 10 tys. m2. Powstały dwa nowe budynki, a w nich 29 nowych sal dydaktycznych. Obiekty dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych
i połączono z pozostałymi skrzydłami szkoły specjalnymi łącznikami, dzięki czemu tworzą spójną całość. Poza salami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć obowiązkowych powstały sale prób i ćwiczeń pozalekcyjnych przeznaczone dla zespołów kameralnych, orkiestr
i chórów szkolnych.
Dzięki modernizacji, wnętrza zostały dostosowane do wymogów, jakie powinna spełniać placówka dydaktyczna w XXI w. Korzystać z niej będzie ok. 730 młodych ludzi, którzy każdego roku uczą się w białostockim Zespole Szkół Muzycznych.


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1. Bug - rajem dla turysty – projekt o wartości 11,2 mln zł, w tym 8,08 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dolinie Bugu - ostatniej w Europie nieuregulowanej rzeki - powstał wyposażony w mariny szlak kajakowy o łącznej długości 250 km oraz turystyczne przeprawy promowe. Dla rowerzystów wytyczono i oznakowano szlak o dystansie blisko 150 km. W ramach projektu oddano do użytku nowe obiekty: Międzynarodowe Centrum Ekoturystyki w Mężeninie i Nadbużański Park historyczno-kulturowy: „Bug - pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie. Przeprowadzono również rekultywację osuwającej się skarpy Góry Zamkowej oraz wysokiego brzegu zakola rzeki Bug. Nowy produkt turystyczny ma przyciągnąć aktywnych turystów i w rezultacie przyczynić się do ożywienia lokalnej gospodarki.
6 lipca 2012 r. odbyła się oficjalna prezentacja powstałych obiektów.


Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Rozpoczęcie prac budowlanych na poszczególnych odcinkach trasy rowerowej będzie możliwe po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniu ewentualnych pozwoleń. Budowa trasy ma się rozpocząć na początku 2013 r. Trasa nie będzie powstawać
w jednym momencie, z niektórych odcinków będziemy mogli skorzystać już w drugiej połowie 2013 r. Całą trasą pojedziemy w 2015 r.
W województwie podlaskim trasa biec będzie od granicy z województwem warmińsko-mazurskim w miejscowości Gromadczyzna (gmina Wiżajny) przez Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Augustów, Biebrzański Park Narodowy, Goniądz, Tykocin, Narwiański Park Narodowy, Białystok, Supraśl, Siemianówkę, Białowieski Park Narodowy, Hajnówkę, Mielnik do granicy z woj. lubelskim w miejscowości Niemirów. Planowana, wg studium wykonalności, długość trasy rowerowej w województwie będzie wynosić 592,327 km. Trasa przebiegać będzie przez teren 9 powiatów oraz 36 gmin województwa podlaskiego, które będą partnerami w projekcie wraz z nadleśnictwami, Wigierskim Parkiem Narodowym oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Korzyści z budowy trasy osiągną mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz turyści. Trasa rowerowa będzie unikalnym produktem turystycznym, przyciągającym turystów polskich
i zagranicznych. Będzie to znaczący impuls do rozwoju turystyki w całym makroregionie Polski Wschodniej. Zwiększenie ruchu rowerowego i napływ turystów stworzy szanse
na wzrost popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego - świadczone głównie przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki trasie rowerowej zwiększy się zapotrzebowanie między innymi na usługi gastronomiczne i noclegowe. Realizacja projektu pobudzi lokalnych przedsiębiorców oraz wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy.
Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków budżetu państwa, a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będą wkład własny beneficjenta – Województwa Podlaskiego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)W ramach Programu na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddelegowało do Samorządu Województwa Podlaskiego następujące działania do wdrażania w ramach 3 osi priorytetowych, które przedstawiają się następująco:

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa:
Schemat I - Scalanie gruntów
Zakres działania:
1. opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
2. zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Limit środków przyznanych na to działanie dla Województwa Podlaskiego wynosi 46 408 320 zł. Na dzień 15.10.2012 r. zakontraktowano środki w wysokości 32 573 102,63 zł, co stanowi ponad 70% przyznanej alokacji.

Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Zakres działania:
1. opracowanie dokumentacji technicznej projektów;
2. koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych;
3. koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Limit środków przyznanych na to działanie dla Województwa Podlaskiego wynosi 75 368 603,37 zł. Na dzień 15.10.2012 r. zakontraktowano środki w wysokości 46 796 226,82 zł, co stanowi ponad 62% przyznanego limitu środków.

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich
Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Zakres działania:
Pomocy finansowej udziela się na realizację projektów w zakresie:
1. gospodarki wodno-ściekowej w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,
2. tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
3. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,
4. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

Limit środków przyznanych na to działanie dla Województwa Podlaskiego wynosi 246 703 355,68 zł. Środki zakontraktowane wynoszą ponad 94% przyznanej alokacji na to działanie.

Działanie 313/322/323 - Odnowa i rozwój wsi
Zakres działania:
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;
2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.

Limit środków przyznanych na to działanie dla Województwa Podlaskiego wynosi 89 596 428,82 zł. Środki zakontraktowane stanowią ponad 93% alokacji przyznanej na to działanie.

Oś 4. LEADER
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Lokalne podejście wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby (ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp.), wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Przyznany limit środków - 36 556 228,07 zł
Środki zakontraktowane - 24 180 078,00 zł (66,14%)

• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3.
Przyznany limit środków - 24 784 915,76 zł
Środki zakontraktowane - 11 959 046,57 zł (48,25%)

Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy

Przyznany limit środków - 1 993 999,00 zł
Środki zakontraktowane - 634 957,64 zł (31,84%)


Działanie 431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania
Przyznany limit środków - 19 328 500,00 zł
Środki zakontraktowane - 19 437 423,91 zł (100%)W ramach Osi 4. LEADER ogłoszono drugi nabór wniosków dla Lokalnych Grup Działania w zakresie
dodatkowych zadań do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Pozyskano tym samym środki w wysokości ok. 14 milionów złotych, które cztery LGD wyłonione w konkursie będą mogły do końca okresu programowania wykorzystać na działania przez nie realizowane.

- plany na przyszły rok i na nową perspektywę finansową UE?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi aktualnie intensywne prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Samorząd Województwa Podlaskiego, podobnie jak pozostałe samorządy województw, dokonał analizy potrzeb w Województwie Podlaskim i ich priorytetyzacji, tj. wskazał główne potrzeby w regionie w zakresie związanym z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Na tej podstawie wskazano wstępną propozycję indykatywnego podziału środków z przyszłego Programu.

Ponadto, dyskusja w zakresie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jest aktualnie skoncentrowana na wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie systemu wdrażania Programu.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich


długość odcinka (km) suma odcinków (km.)

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 16,838 34,256 Projekty zrealizowane
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno- Tykocin - etap I (odcinek Krypno – Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn – Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno-Tykocin-etap II (m. Tykocin-od mostu do granicy zabudowy w stronę m.Stare Jeżewo; m.Tykocin-dojazd do mostu od strony Krypna)
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin 2,300 46,215 Projekty w trakcie realizacji
Janów - Korycin - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 9,290
Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 15,569
Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 0,777
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki” (Polska Wschodnia)

Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 20,278 30,706 Projekty w trakcie oceny formalnej (wniosek do IZ RPOWP złożony 30-11-2012r.)
Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 10,428

Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 14,872 89,751 Projekty przewidziane do realizacji
Ciechanowiec - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 35,400
Tykocin - Stare Jeżewo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 6,400
Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 21,700
Przebudowa dr. woj. Nr 664 na odci Lipsk - Granica Państwa 11,379
Biuro Inwestycji

- Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Inwestycja realizowana była wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na podstawie zawartego w dniu 21 lipca 2009r. porozumienia.
Łączna powierzchnia wyremontowanego budynku wynosi 8.414,40m². Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ma do dyspozycji 5.112,59m². Pozostałą powierzchnią tj. 3.301,81m² dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Roboty budowlane budynków przy ul. Poleskiej 89 swoim zakresem obejmowały: remont, przebudowę i rozbudowę budynku A, B, C i D ( garaż i parking podziemny ) oraz roboty rozbiórkowe komina , zagospodarowanie terenu i remont części bud E (stacja trafo).
Na ich wykonanie wydatkowano łącznie 17 925 719,47zł. z czego Województwo Podlaskie wydatkowało kwotę 11 465 518,61zł (w tym 4 634 523,64zł było finansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) a WSPR wydatkowała kwotę 6 460 200,86zł.
Na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 lutego 2011r. przystąpiono do użytkowania obiektu.Budowa elektrycznego linowego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki

Trwają prace nad rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawców zadania “Budowa elektrycznego linowego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”.
Planowane terminy wykonania zadania:
- park linowy i ścianka wspinaczkowa - II kwartał 2013 r.
- elektryczny wyciąg nart wodnych z obiektami zapleczowymi - II kwartał 2014 r.
Szacowany koszt całego przedsięwzięcia: ~10 200 000,00 zł

Departament infrastruktury i ochrony środowiska

Inwestycje kolejowe w latach 2012 – 2014

1. W roku 2012 zmodernizowano 3 używane elektryczne zespoły trakcyjne do przewozów pasażerskich. Wartość inwestycji 22 136 310 zł.

2. W latach 2013-2014 planuje się dalsze zakupy i modernizację pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich. Inwestycja zakłada zakup i modernizację 3 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych. Planowana wartość inwestycji 25 000 000zł.


W zakresie ochrony środowiska:

1.Strategiczne pozwolenia w zakresie ochrony środowiska:
a) pozwolenia zintegrowane:
- pozwolenie zintegrowane udzielone SWEDSPAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koszkach, gm. Orla na eksploatację instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, wraz w jego aktualizacją związaną z rozszerzeniem działalności firmy,
- pozwolenie zintegrowane udzielone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie na eksploatację Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów, będący regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie Zachodnim oraz pozwolenie zintegrowane udzielone BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I nr 144 na eksploatację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Koszarówka, gm. Grajewo, będący regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie Północnym zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”,
b) pozwolenia wodnoprawne:
- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji realizowanej w systemie „Projektuj i zbuduj” pt. „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok od km 614+850 do km 639+365”,
- pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi dla inwestycji realizowanej w systemie „Projektuj i buduj” pt. „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok od km 614+850 do km 639+365”,
- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji szczegółowych, oraz regulację wód, a także przejście kanalizacją kablową pod dnem rzek, w związku z budową obwodnicy miasta Augustów w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko),
Udzielono przedsiębiorcom około 200 pozwoleń sektorowych z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) umożliwiające wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na 2012 – 2017 (Uchwała Sejmiku z dnia 21.06.2012r. Nr XX/233/12) wraz z uchwałą w sprawie jego wykonania stanowiącą prawo miejscowe (Uchwała sejmiku z 21.06.2012r. Nr XX/234/12 – Dz.Urz.W.P. poz. 2017, zm. Uchwała Sejmiku z 22.10.2012r. – Dz.Urz.W.P. poz. 3118) - najistotniejszy regionalny dokument w zakresie gospodarowania odpadami, w tym „komunalnymi”, po wejściu w życie tzw. „rewolucji śmieciowej” umożliwiający gminom budowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie być realizowany najpóźniej z dniem 1.07.2013r.
3. Parki Krajobrazowe
Trzy parki krajobrazowe zarządzane przez samorząd województwa podlaskiego: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, prowadzą ciągłą pracę polegającą zarówno na działaniach ochronnych i monitorujących zasoby przyrodnicze, jak również edukacyjnych i promujących region, w tym m.in. biorą udział w Podlaskich Targach Turystycznych, koordynują na terenie województwa ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, organizują imprezy (np. Noc Świętojańska w SPK, Festyn na Jana w ŁPKDN), obsługują krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny oraz prowadzą bardzo szeroką edukację przyrodniczą i ekologiczną, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.
Działalność parków krajobrazowych stanowi wizytówkę naszego regionu leżącego w sercu Zielonych Płuc Polski.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:

Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało podpisanych 1589 umów na kwotę 949 271 326,47 zł., w roku 2012 podpisano 410 umów na kwotę ponad 207 000 000 zł.
W ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki między innymi udzielono wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej, co skutkowało powstaniem 811 nowych podmiotów gospodarczych. Obecnie trwają negocjacje dot. podpisania umowy z projektodawcą w ramach inżynierii finansowej (udzielanie zwrotnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 50 tys. zł).
W ramach Priorytetu VII podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej. Realizatorami działań są ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie jako Beneficjenci systemowi działania 7.1 oraz inne podmioty w szczególności jst oraz organizacje pozarządowe (działanie 7.2, 7.4).
Na rok 2012 przewidziane było zakontraktowanie 65 mln PLN w ramach 4 konkursów i 3 naborów projektów systemowych. Działania te zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
Dotąd w toku realizacji Priorytetu przeprowadzono 36 konkursów/naborów projektów systemowych zakontraktowano ponad 195 mln, w tym w roku 2012 przeprowadzono 7 konkursów/naborów projektów systemowych (zrealizowano wszystkie zakładane), w wyniku których wyłoniono 95 projektów o łącznej wartości ponad 72 mln PLN. Szczególnego znaczenia jest wybór 3 projektów realizujących zadania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach trzech subregionów województwa podlaskiego: białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego. Potencjał obszaru ekonomii społecznej jako narzędzia w walce z wykluczeniem społecznym został uwypuklony w ramach PO KL. Rozwój ekonomii społecznej będzie wspierany w kolejnej perspektywie finansowej. Warte podkreślenia są także działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach nowego, wprowadzonego w roku 2012 Działania 7.4 realizowany przez IP poprzez 2 odrębne konkursy, w tym jeden z komponentem ponadnarodowym.
Istotne jest, iż w ramach projektów, dla których umowy o dofinansowanie zostały podpisane w roku 2011 oraz 2012 na dzień dzisiejszy już zatrudnienie w wyniku udziału w tych projektach otrzymały 53 osoby, a docelowo zatrudnienie otrzyma 542. Dodatkowo w wyniku realizacji projektów wybranych w ramach konkursów roku 2012 staże zawodowe uzyska 828 osób, w tym 275 osób niepełnosprawnych.
W ramach projektów przeprowadzonych w Działaniu 7.2 utworzone zostały:
• 3 Centra Integracji Społecznej na obszarze gminy Czarna Białostocka, Powiatu Bielskiego, Powiatu M. Białystok,
• 1 Zakład Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Zambrowskiego,
• 5 Klubów Integracji Społecznej 2 w Suwałkach, 1 w Białymstoku, 1 w Łapach, 1 w Zabłudowie.

W wyniku realizacji projektów wybranych w ramach konkursu 1/POKL/7.2.1/2012 utworzone zostaną:
• 2 Centra Integracji Społecznej w Łapach i Łomży
• Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku na obszarze powiatu Suwalskiego,
Do końca roku 2012 zostały/zostaną utworzone 3 spółdzielnie socjalne w Łomży oraz 2 w Białymstoku (docelowo powstanie 14 spółdzielni socjalnych w województwie podlaskim).
W ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki między innymi przyznano 124 doktoranckie stypendia naukowe. W ramach Poddziałania 8.2.1"Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" PO KL podpisano 33 umowy na kwotę 23.921.204,78 zł co skutkowało objęciem wsparciem 756 osób w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, z czego powstało 4 pierwsze działalności gospodarcze typu spin off. W listopadzie br. Zarząd Województwa przyjął do realizacji projekt systemowy zakładający wsparcie stypendialne 140 doktorantom z obszaru województwa podlaskiego.
W ramach priorytetu IX w 2012 roku przeprowadzono 8 konkursów oraz nabór systemowy w ramach działania 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ponadto został przyjęty do dofinansowania projekt systemowy „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”, w ramach którego przyznano 200 stypendiów.
Najważniejszymi osiągnięciami w obszarze edukacji w 2012r było utworzenie w ramach projektów 13 nowych ośrodków wychowania przedszkolnego w ramach, których powstało 132 miejsc przedszkolnych oraz utworzenie 240 miejsc przedszkolnych w ośrodkach istniejących. W ramach projektów z edukacji przedszkolnej skorzysta 805 dzieci.
Ponadto duże wsparcie udzielone zostało szkołom kształcenia zawodowego 34 szkoły (technika i szkoły zawodowe) otrzymały możliwość wdrożenia programów rozwojowych w ramach których doposażyły swoją bazę dydaktyczną w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne a także organizowały zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe oraz staże i praktyki we współpracy z pracodawcami.
W przyszłym roku planowane jest ogłoszenie 3 konkursów z łączną alokacją 28 mln zł (9.1.2 dla szkół ogólnokształcących, 9.2 szkół kształcenia zawodowego oraz 9.4 doskonalenie kadr systemu oświaty) oraz nabór projektów systemowych „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Ponadto nadal udzielane będzie wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów. W ramach przeznaczonej na konkursy alokacji planuje się wdrożyć programy rozwojowe w 76 szkołach ogólnokształcących, 25 szkołach zawodowych oraz 365 nauczycieli skorzysta z różnych form dokształcania.

Małe granty wspierające „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” (projekty do 50 tys. zł) 238 umów o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 11.410.261,00 zł, kolejne 232 projekty są w ocenie merytorycznej, 70 najlepszych będzie mogło liczyć na dofinansowanie.
Nowa perspektywa finansowa powinna kontynuować obecne działania w obszarze edukacji t.j. wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich szczeblach edukacji t.j. od dzieci w wieku przedszkolnym aż po kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Nowym działaniem w programie regionalnym, o którego wdrożenie będziemy się starać będzie opieka nad dziećmi najmłodszymi do lat 3.Departament Społeczeństwa Informacyjnego


W trakcie realizacji są 3 duże projekty dot. e-zdrowia, e-administracji oraz sieci szerokopasmowych, których zakończenie planuje się w latach 2014 i 2015 (sieci szerokopasmowe).

Projekt „Podlaski System Informacyjny e Zdrowie” - realizowany jest w partnerstwie 39 podmiotów.
Działania zrealizowane
 Wyłoniono Inżyniera Kontraktu uczestniczącego w realizacji projektu i podpisano z nim umowę.
 Dokonano weryfikacji inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby przygotowywania Studium Wykonalności dla projektu.
 Zaktualizowano Harmonogram realizacji projektu, Architekturę systemu oraz jego Projekt techniczny, Politykę Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.
 Przeprowadzono konsultacje z partnerami projektu, co do ich potrzeb w zakresie dostosowania pomieszczeń serwerowni i infrastruktury sieciowej, liczby zakupywanego sprzętu oraz licencji.
 Ogłoszono postępowanie publiczne na dostosowanie do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych – termin złożenia ofert 31 grudnia 2012 roku.
Działania planowane
Ogłoszenie postępowań przetargowych na:
 Budowę sieci WAN (jeszcze w roku 2012).
 Dostawę komputerów PC i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 Dostosowanie i częściową rozbudowę systemów HIS, ERP w podmiotach leczniczych oraz ich integrację z systemem regionalnym e-Zdrowie.
 Dostarczenie i wdrożenie regionalnego systemu e-Zdrowie włącznie z zapewnieniem interfejsów zewn. do tego systemu, dostarczenie i wdrożenie nowych systemów HIS, ERP, EOD, EDM w podmiotach leczniczych oraz ich integrację z systemem regionalnym e-Zdrowie.
 Dostawę i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.


Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”
Działania zrealizowane
 Odebrano pierwszy w Polsce Wschodniej odcinek nowo zbudowanej infrastruktury sieci SSPW o długości 5,612 km wzdłuż remontowanych dróg wojewódzkich Nowosady – Hajnówka oraz Zwodzieckie – Nowosady.
 Ogłoszono wynik postępowania na wybór wykonawców budowy infrastruktury pasywnej sieci. W wyniku przetargu wyłoniono pięciu wykonawców.
 Otwarto oferty na nadzór realizacji budowy sieci przez Inżyniera Kontraktu.
 Przystąpiono, wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, do wykonania analiz przed rozpoczęciem wyboru Operatora Infrastruktury.
Działania planowane
 Wyłonienie Operatora Infrastruktury.
 Projektowanie i budowa infrastruktury pasywnej oraz aktywnej sieci szerokopasmowej.
 Rozpoczęcie działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
 Zachęcanie podmiotów rynkowych do budowy sieci dostępowych, tzw. ostatniej mili, łączących mieszkańców z wojewódzką szerokopasmową siecią szkieletową.
 Zainicjowanie kampanii promocyjnej w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
Projekt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
Projekt realizowany jest w partnerstwie 130 samorządów województwa podlaskiego. Obejmuje 130 urzędów oraz ponad 1200 jednostek podległych samorządom.
Działania zrealizowane
 Uzyskano decyzję o dofinansowaniu Projektu.
 Wyłoniono menadżera projektu oraz rozpoczęto jego rzeczową realizację.
 Zawarto porozumienie z Wojewodą Podlaskim realizującym komplementarny projekt w zakresie administracji rządowej, co umożliwi udostępnienie usług z zakresu całej administracji publicznej województwa podlaskiego na wspólnej platformie regionalnej „wrotapodlasia.pl”.
Działania planowane
 Głównym celem projektu jest dostosowanie zasad funkcjonowania urzędów do współczesnych wymogów cywilizacyjnych poprzez usprawnienie i zinformatyzowanie sposobu zarządzania szeroko rozumianą informacją oraz umożliwienie kontaktu obywatela z organami administracji drogą elektroniczna (poprzez dedykowane serwisy www) przez tzw. platformę elektronicznego urzędu.

KULTURA

I. Inauguracja sezonu artystycznego w nowym gmachu OiFP-ECS
W dniach 28 - 29 września 2012 roku w Białymstoku uroczyście otwarto najnowocześniejszy obiekt kultury w tej części Europy - Operę i Filharmonię Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski oraz wielu znamienitych Gości z kraju i zza granicy.
Sezon artystyczny 2012/2013 zainaugurowała Opera „Straszny Dwór”- Stanisława Moniuszki oraz musical "Korczak" Chrisa Williamsa.
II. W dniach 24 – 29.07. 2012 roku odbył się Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru - PODLASKA OKTAWA KULTUR”- to pierwszy na taką skalę Festiwal
w Województwie Podlaskim. W roku 2012 odbyła się jego V edycja. Wyjątkowość tego Festiwalu polega na tym, że prezentuje tradycje i najstarsze narodowe dziedzictwo zawarte w pieśniach, tańcach i obrzędach naszych Przyjaciół z Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Izraela i z Polski. Jest to niezwykły i swoisty dialog na Ziemi Podlaskiej. Ambicją organizatorów jest, aby w trakcie Festiwalu zaprezentować artystyczną perfekcję i dokonania twórcze zespołów uprawiających różne gatunki muzyki i sztuki począwszy od rekonstrukcji muzyki tradycyjnej poprzez folk, jazz po muzykę klasyczną, programy charakterystyczne dla zespołów pieśni i tańca artystycznie opracowane i stylizowane oraz widowiska muzyczne. Festiwal jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, tworzy też szansę uczestnikom i widzom na zapoznanie się z bogactwem kultury i tradycji Podlasia, Polski i krajów Europy Wschodniej jednocześnie ucząc tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. W tym roku odbyły się 32 koncerty w 23 miejscowościach województwa podlaskiego. Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem Festiwalu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
VI. edycję organizatorzy zapowiadają na 22-28 lipca 2013 r.
III. Jubileusz Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
W dniach 28.04 – 4.05.2012 w Sejnach oraz w siedzibie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbył sie nietypowy jubileusz, bo nazwany 20+ 2, czyli co widać z Pogranicza. W czasie 7 dni „Pogranicze” zaprezentowało swoje działania i projekty, m.in. odbyło sie wiele spotkań, koncertów, wystaw, spektakli, pokazów filmowych. Jubileusz stał sie platformą dialogu o możliwościach i perspektywach dalszej pracy i refleksji nad praktyką dialogu i interkulturowości we współczesnym, dotkniętym kryzysem tożsamościowym i wspólnotowym społeczeństwie. Tygodniowe obchody Ośrodka zgromadziły uczestników z różnych stron świata i różnych profesji. Codziennie odbywały się sympozjony pt. "Co widać z Pogranicza", w czasie których o Pograniczu mówili goście z Polski, Niemiec, Buthanu, USA, Serbii, Litwy, Holandii, Anglii a także wieczorne "Biesiady
z Mistrzem".
VI. JUBILEUSZ 50-lecia Muzeum Rolnictwa im.ks.K.Kluka w Ciechanowcu
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego. Muzeum jest organizatorem wielu interesujących imprez o zasięgu ponad lokalnym, mających wieloletnie tradycje, są to m in. „Niedziela Palmowa - Konkurs Palm Wielkanocnych”, „Jarmark Św. Wojciecha„, „Podlaskie Święto Chleba”, „Wykopki pod Wiatrakiem„, „Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”. Muzeum może pochwalić się największą, unikatową kolekcją w Polsce zabytkowych traktorów 29 sztuk ciągników oraz 6 lokomobil parowych.
Działania Muzeum zostały docenione przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który odznaczył długoletnich pracowników Muzeum odznaczeniami państwowymi.
V. Działania w zakresie ochrony budownictwa drewnianego w województwie podlaskim
Konsekwentnie od kilku lat realizowane są działania w zakresie ochrony budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w tym m.in.
- Konkurs na najlepiej zachowany zabytek budownictwa drewnianego
- Szlak Drzewo i Sacrum
- po raz pierwszy odbyła się Międzynarodowa Narada Konserwatorska ,,Architektura drewniana Podlasia”
VI. Mecenat
- nagrody,
- stypendia artystom (5 rocznych, 5 półrocznych) i dzieciom uzdolnionym artystyczne (60).
VII. Nawiązanie współpracy międzynarodowej
We wrześniu zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Spraw zagranicznych – Naradę Dyplomacji Publicznej, w której wzięło udział 80 dyplomatów z całego świata. Była to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i współpracy w zakresie działań kulturalnych. Pierwszym efektem jest wyjazd Teatru Wierszalin na Ukrainę do Odessy gdzie w Odeskim Akademickim Teatrze Rosyjskim zaprezentowano spektakl ,,Wierszalin – Reportaż o końcu świata”.
Plany na rok 2013
I. Kontynuacja zadań z lat poprzednich:
- Działania w zakresie ochrony budownictwa drewnianego w województwie podlaskim
- Konkurs na najlepiej zachowany zabytek budownictwa drewnianego
- Szlak Drzewo i Sacrum
- Międzynarodowa Narada Konserwatorska ,,Architektura drewniana Podlasia”
- Mecenat
- nagrody,
- stypendia artystom (5 rocznych, 5 półrocznych) i dzieciom uzdolnionym artystyczne (60).
-Współpraca międzynarodowa
- prezentacja kulturalna województwa podlaskiego w Pradze,
- wyjazd Teatru Wierszalin do Tokio,
- współpraca Teatru Dramatycznego z placówkami z Islandii.
II. Jubileusze
- 60-lecie Kurpi Zielonych
- 35-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Łomża
III. 70 rocznica powstania w Getcie Białostockim
- włączenie się w organizację obchodów wojewódzkich instytucji kultury: Opery i Filharmonii Podlaskiej – musical Korczak, Muzeum Podlaskie – wystawa.

Rozwój bazy sportowej w województwie podlaskim

Zrealizowano: W 2012 r. w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego wybudowano 3 obiekty: hale sportowe przy szkołach podstawowych (SP 4)
w Augustowie i Kolnie (SP Nr 1) oraz salę gimnastyczną przy szkole podstawowej
w Wierzbowie, gmina Grajewo. Łączna wartość inwestycje wyniosła - 13 mln 128 tys. zł,
z czego 33 % - 4 mln 325 tys. pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na przyszłość: Podstawowym celem, który w dalszym ciągu powinien realizować samorząd województwa jest dofinansowanie budowy sal gimnastycznych minimum 24x12 w tych gminach, w których jeszcze nie ma tego typu obiektów. Korzystamy tu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki,. W drugiej kolejności należy wspierać finansowo budowę dużych hal widowiskowo – sportowych, spełniających swymi wymiarami wymogi wszystkich halowych gier zespołowych.
Wydaje się, że wobec mniejszych wpływów z gier losowych, te dwa kierunki wyczerpią limit dla województwa podlaskiego przyznawany na każdy rok.

Budowa kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Zrealizowano: W 2012 r. z pomocy finansowej na budowę Orlików skorzystały:

1) Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże
2) Gmina miejska Knyszyn
3) Gmina wiejska Mielnik
4) Gmina wiejska Kołaki Kościelne

Każdemu z tych samorządów przyznano po 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).,
z przeznaczeniem na budowę kompleksów sportowych, umożliwiającym uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

O Orlikach ogólnie: Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki powołano w 2008 roku program budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych boiskach sportowych.
Projekt zakłada powstanie kompleks dwóch boisk - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi ok. 3 500 m. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, czy przy szkole). Zatrudnienie trenera środowiskowego ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie (w szczególności dzieciom i młodzieży).
W województwie podlaskim, w ciągu 4 lat programu, oddano do użytku 71 kompleksów.
Na 121 gmin w województwie podlaskim 59 ma na swoim terenie przynajmniej
1 kompleks (49%). Z powyższego wynika, iż 62 gminy nie mają "Orlika".

Koszt budowy kompleksu wynosi około 1 050 000 zł.
W 2012 roku program budowy Orlików został zakończony.Departament zdrowia


1. Powstrzymanie procesu zadłużania się zakładów opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego.
2. Znacząca poprawa wyników finansowych podległych zoz-ów. Dzięki temu Samorząd Województwa nie będzie zmuszony do pokrywania ujemnych wyników finansowych lub przekształcania ich w spółki.
3. Uzyskanie przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach pożyczki na restrukturyzację z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu S.A. w Warszawie w kwocie 20 mln zł. Związane to było z opracowaniem Programu Restrukturyzacji (zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego 15.11.2012 r. - Uchwała nr 126/1806/2012), zawierającego działania naprawcze, które w ocenie Zarządu Województwa oraz ARP pozwolą osiągnąć zakładane efekty finansowe i organizacyjne Szpitala. Łączne efekty finansowe restrukturyzacji w latach 2011-2019 wyniosą 77 251 983 zł (przy nakładach finansowych w wysokości 47 543 005 zł).

Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie
Dzięki zrealizowanym inwestycjom polepsza się jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, warunki pracy personelu, zmienia się wygląd szpitali.


SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Budowa nowego 7-salowego bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem, zakup wyposażenia centralnej sterylizatorni. Obecnie bloki są rozproszone i wymagają dostosowania do obowiązujących norm.
Wartość inwestycji: 45.278.413,94 zł
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
– 37.122.043,07 zł
Środki budżetu Województwa – 8.156.370,87 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na 74 –łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Środki budżetu Województwa 161.344,46 zł

Zakup aparatury i sprzętu medycznego min. aparatu do witrektomii tylnej, videokolonofiberoskopu i videogastrofiberoskopu, zestawu do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych, rejestratora EKG Holtera i rejestratora RR Holtera, respiratora i lampy do fototerapii noworodka, zestawu do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, spirometru i nebulizatora
Środki budżetu Województwa 1.008.000 zł

Zakup aparatury do Działu Obrazowania; przeprowadzenie badań przesiewowych - przerost gruczołu krokowego u mężczyzn w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina. Okres realizacji 2011-2013.
Wartość inwestycji: 3.249.989 zł
Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina – 2.924.990 zł
Środki budżetu Województwa – 324.998,93 zł, z czego w 2012 roku 8.000 zł

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15
i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap
Okres realizacji 2011- III kw. 2014.
Całość inwestycji - 58.635.882 zł
budżet Województwa 46.635.882,20 zł;
środki BCO - 12.000.000 zł.
W 2012 r.: budżet Województwa – 11.752.750 zł, wkład własny BCO - 2.000.000 zł

Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi (badania profilaktyczne, zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku)

Wartość inwestycji: 3.463.713 zł
Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina – 3.125.963 zł
Środki budżetu Województwa – 337.750 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego,
Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa: Okres realizacji 2011-2013. Wartość inwestycji – 7.400.000 zł
W 2011 r. został przeniesiony Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, wykorzystano dotację w kwocie 1.886.579.
W 2012 rozpoczęto II etapu: przebudowę istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptację pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptację pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptację pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptację pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.

Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Bloku Operacyjnego i Działu Higieny Szpitalnej
Wartość inwestycji: 4.419.790 zł
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 3.865.919 zł
Środki budżetu Województwa 553.871 zł – W 2010 r. udzielono dotację 500 tys. zł, w 2012 - 53 871 zł, zł

Termodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, okres realizacji 2012-2014
Wartość inwestycji: 6.118.541 zł
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej– 1 904 569,47 zł
Środki budżetu Województwa 4.129.169,55 zł – W 2012 r. udzielono dotację w kwocie 1.200.000 zł
środki Szpitala - 84 802 zł

Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala
Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa: Okres realizacji 2012-2013. Wartość inwestycji 475.000 zł. W 2012 r. udzielono dotację w kwocie 198. 000 zł

SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy

Rozpoczęcie termomodernizacji 8 budynków ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wartość inwestycji: 13 389 022 zł
Dotacja z NFOŚiGW w wysokości 4.005.400 zł.
Pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 7.863.880,00 zł.
Środki budżetu Województwa 1.444.742 zł – W 2012 r. udzielono dotację w kwocie 494.233 zł

Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego. Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa: Okres realizacji 2012-2013.
Wartość inwestycji 4.480.000 zł. W 2012 r. udzielono dotację w kwocie 2.362.533 zł

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej " Inwestycja zakończona w 2012 r.
Wartość inwestycji: 10.636.747,14 zł
Dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 9.041.237,82 zł
Środki budżetu Województwa: 1.063.668,66 zł, z czego w 2012 r. 460.245 zł
Środki własne Szpitala: 531.840,66 zł

Adaptacja i modernizacja pomieszczeń kuchni na potrzeby przenoszonego
z ul. Bulwarowej Oddziału Zakaźnego. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012 r.
Wartość inwestycji: 3.498.794 zł
Środki budżetu Województwa: 3.404.941,22 zł z czego w 2012 r. 389.979 zł
Środki własne Szpitala: 93.852,78 zł


Modernizacja i przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej, modernizacja oddziału chirurgii 1 dnia, modernizacja klimatyzacji na potrzeby tych jednostek w ramach projektu „Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym” – inwestycja zakończona w 2012 r.
Wartość inwestycji: 10.943.740,09 zł
Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska: 5.306.355,09 zł
Środki budżetu Województwa: 5.470.081,59 zł
Środki własne Szpitala: 167.303,41 zł

Roboty remontowe dachów budynków. Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa. Wartość inwestycji: 206.300 zł

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej
im. Jana Pawła II w Suwałkach
W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy Hospicjum o 10 łóżek, którą sfinansowano ze środków budżetu Województwa w kwocie 53.382 zł
Wartość robót budowlanych szacowana jest na 1.250.000 zł, z czego z budżetu Województwa planuje się dofinansowanie w wysokości 375 tys. zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich

Udzielono dotacji z budżetu województwa w kwocie 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynków polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjnego z przeznaczeniem na oddział psychiatrii dziecięcej oraz dostosowaniu budynku internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz
z dobudową wind.
Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczął procedurę połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. Po negocjacjach przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach z przedstawicielem Zarządu Województwa Podlaskiego uzgodniono warunki na jakich nastąpiłoby połączenie. Jednym z warunków połączenia wynikającym z porozumienia jest utworzenie przez SP ZOZ w Siemiatyczach na bazie pomieszczeń SP ZOL–u w Bacikach Średnich oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży. Koszt dostosowania szacuje się na około 600 tys. zł. SP ZOL w Bacikach złoży wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych związanych z uruchomieniem oddziału w wysokości 50 % wartości robót. Pozostałą kwotę (300 tys. zł ) Samorząd Województwa wyasygnuje w 2013 r.

Tresc:

Imie:

Wynik dodawania liczb dwa + dwa: